شرکت تهران نوژن در سال 1367 توسط آقای غلامرضا عالی پوربه عنوان تولید کننده انواع رنگهای آلكيدي هواخشك(روغني)، رنگهاي نيتروسلولزي (فوري)، انواع بتونه، آستر روغني و فوري، بتونه سنگي، رنگهاي آلكيد آمين اكريليك(كوره اي)، اپوكسي، نيم پلي استر، سیلر، کلیر و انواع رنگهاي صنعتي در منطقه شهریار استان تهران تاسیس گردید...
ادامه مطلب